انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت , گاز , پالایش , پتروشیمی (اپنا)

درباره انجمن

ایده اولیه شکل گیری انجمن در اوایل سال ۱۳۹۰ و در بستر همکاری ها و فعالیتهای مشترک بعضی شرکتها و موسسات پژوهشی خصوصی فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شکل گرفت. نخستین نشست عمومی این شرکتها در تاریخ ۲۰/۵/۹۰ با حضور نمایندگان ۱۲ شرکت برگزار شد و در آن نشست هیئت موسس انجمن متشکل از نمایندگان ۷ شرکت انتخاب شد و مأموریت یافت که پیش نویس اساسنامه انجمن را تهیه نموده و مقدمات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی رسمی انجمن و تصویب اساسنامه فراهم نماید. جلسه مجمع عمومی موسس انجمن در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ با حضور نمایندگان ۱۶ شرکت و موسسه پژوهشی فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز نماینده اداره سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل موسسه بنیان دانش پژوهان برگزار شد.