اعضا

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه پژوهش صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در صورت دارا بودن شرایط ‏مندرج در این ماده می توانند به عضویت انجمن درآیند.

فهرست اعضاء انجمن

ردیف نام شرکت یا موسسه نماینده در انجمن تلفن آدرس وب سایت
۱ سپینود شرق آقای مهندس شریف    
۲ ذهن باز هستی آقای مهندس نصرتی    
۳ شرکت پترو گستر پرمایون آقای مهندس نامجویان    
۴ موسسه پژوهشی پویان آقای مهندس مجیدی    
۵ فنی و مهندسی کاوش صنعت توس آقای مهندس ناصری حسینی    
۶ شرکت گازسوزان آقای مهندس مرادی    
۷ شرکت کاویان صنعت بارثاوا آقای مهندس وحیدی    
۸ توسعه فن آوری صنایع شیمیایی مهرگان آقای دکتر منافی ۴۴۰۳۱۹۳۷ www.mehrganco.com
۹ راهبرد انرژی البرز آقای مهندس اسلامی ۲۲۵۵۷۸۳۲ www.alborzenergy.com
۱۰ دانش پژوهان نورآور آقای مهندس شهیدی پور ۴۴۰۶۶۷۵۷ www.daneshpajouhan.com
۱۱ بنیان دانش پژوهان آقای مهندس نیکپور ۲۲۶۴۰۴۹۰ www.bonian.org
۱۲ بنیان نوین شیمی پارس آقای دکتر مرتضوی ۴۴۵۸۰۱۲۵
۱۳ ایده پردازان شریف آقای مهندس کاظم پور ۴۴۲۶۵۶۴۷ www.isec.ir
۱۴ فناور پترو آریا آقای مهندس صابر ۴۴۴۰۴۶۷۰ www.petroarya.com
۱۵ بهینه سازان صنعت تأسیسات آقای مهندس صفری ۶۶۵۷۵۹۸۰ www.behineh-sazan.ir
۱۶ گسترش فرایند شریف آقای دکتر درستی ۶۶۵۵۰۳۰۷ www.sepdco.ir
۱۷ انرژی توانا کیش آقای دکتر میثاقی ۳۲۸۲۴۸۰۲-۰۲۶ www.tavana-energy.com
۱۸ ناموران پژوهش و توسعه آقای مهندس اردشیریان ۴۴۷۲۸۴۵۸ www.namvaranpt.com
۱۹ سامانه پایش نور آقای مهندس معموری ۸۸۲۲۰۵۸۳ www.sapno.ir
۲۰ مهندسی فرایند به کمک رایانه ایرانیان (CAPE) خانم مهندس مقدم ۸۸۵۵۴۷۲۲ www.capegroup.ir
۲۱ بیرتک سامانه انرژی نوین آقای مهندس تیموریان ۸۸۳۴۸۹۳۵ www.BirTech.ir
۲۲ برنولی آقای مهندس فلاطونزاده    
۲۳ آریا پژوه امیرکبیر (آپاک) آقای مهندس وفایی ۶۶۴۸۹۲۲۲ www.apak.co.ir
۲۴ سنجش افزار آسیا آقای مهندس قیلاو ۸۸۷۹۹۹۱۴ www.saa-co.com
۲۵ ژئو شبکه پارسیان آقای مهندس قادی ۲۶۱۱۹۵۲۵ www.geoparsian.com
۲۶ توسعه دانش و فناوری ایلیا آقای مهندس کازرونی ۷۶۲۵۰۳۵۹ www.ilya-crop.com
۲۷ اراد توسعه انرژی فیدار آقای مهندس اخوت    
۲۸ توسعه و مدیریت پروژه های نفت و گاز پترو ویژن پاسارگاد      
۲۹ به اندیشان بهره ور سنجش      
۳۰ مبتکران فناور گستر اکسین      
۳۱ کیمیا الیکای سپنتا      
۳۲ توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم      
۳۳ بهینه سازان فناوری سلامت اسپادانا      
۳۴ پودر افشان      
۳۵ پارس سایان الکترونیک توس      
۳۶ دانش و فناوری انرژی پارسیان       
۳۷ فناوران نفت رهام      
۳۸ ازدیاد برداشت فارس (فتکو)      
۳۹ ریز سازگان تکین      
۴۰ آزمون پلیمر الیاف (آناکو)      
۴۱ اندیشه سازان سلامت پارسیان (فدکو)      
۴۲ توربو کمپرسور البرز      
۴۳ پترو پژوهان نانو گستر      
۴۴ ایلیا مکانیک ایرانیان      
۴۵ تگزوپد پارسیان کیش      
۴۶ پترو سرویس پارسیان کیش      
۴۷ زیما توسعه پارسیان کیش