اهداف و رسالتها

اهداف و رسالتها

اهداف و رسالت ها

تاسیس بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار

ماده ۱۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴

ماده ۷۵ برنامه پنجم

ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اهداف:

حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا
اشاعه فرهنگ و حمایت از تحقیق و پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش و دیگر صنایع مرتبط
معرفی انجمن به عنوان یکی از مراکز تخصصی و حرفه‌ای در مسائل پژوهش و فن‌آوری
فراهم آوردن بستر مشارکت همه جانبه تمامی شرکت­ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتید و دست اندرکاران صلاحیتدار در حرفه پژوهش و فن‌آوری در تعیین سرنوشت حرفه خود.
حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفه­ای مربوط به پژوهش و فن‌آوری در داخل و خارج از کشور.
فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالا بردن میزان بهره وری حرفه و دفاع از حقوق اعضا در کلیه مراحل و مجامع