در باره ما

در باره ما

روند شکل گیری و ثبت انجمن

ایده اولیه شکل گیری انجمن در اوایل سال ۱۳۹۰ و در بستر همکاری ها و فعالیتهای مشترک بعضی شرکتها و موسسات پژوهشی خصوصی فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شکل گرفت. نخستین نشست عمومی این شرکتها در تاریخ ۲۰/۵/۹۰ با حضور نمایندگان ۱۲ شرکت برگزار شد و در آن نشست هیئت موسس انجمن متشکل از نمایندگان ۷ شرکت انتخاب شد و مأموریت یافت که پیش نویس اساسنامه انجمن را تهیه نموده و مقدمات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی رسمی انجمن و تصویب اساسنامه فراهم نماید.
جلسه مجمع عمومی موسس انجمن در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ با حضور نمایندگان ۱۶ شرکت و موسسه پژوهشی فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز نماینده اداره سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل موسسه بنیان دانش پژوهان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا تاریخچه ای از روند شکل گیری انجمن و نیز اهداف تشکیل آن بیان گردید. سپس پیش نویس اساسنامه انجمن مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت و پس از انجام اصلاحاتی با هدف تأمین نظرات حاضران (علی الخصوص نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اتفاق آرای حاضران تصویب شد.
پس از آن، رأی گیری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجام شد و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان انجمن انتخاب شدند و از آن تاریخ “انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی” تشکیل رسمی شده و فعالیت قانونی خود را آغاز نمود.

اهداف انجمن

مطابق ماده ۱ اساسنامه انجمن، اهداف انجمن عبارتند از:
۱٫    حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا
۲٫    اشاعه فرهنگ و حمایت از تحقیق و پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش و دیگر صنایع مرتبط
۳٫    معرفی انجمن به عنوان یکی از مراکز تخصصی و حرفه‌ای در مسائل پژوهش و فن‌آوری
۴٫    فراهم آوردن بستر مشارکت همه جانبه تمامی شرکت ها، مؤسسات، پژوهشگران، اساتید و دست اندرکاران صلاحیتدار در حرفه پژوهش و فن‌آوری در تعیین سرنوشت حرفه خود.
۵٫    حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفه ای مربوط به پژوهش و فن‌آوری در داخل و خارج از کشور.
۶٫    فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالا بردن میزان بهره وری حرفه و دفاع از حقوق اعضا در کلیه مراحل و مجامع

وظایف انجمن

مطابق اساسنامه، وظایف انجمن به دو دسته وظایف عام و وظایف اختصاصی دسته بندی شده اند.
مطابق ماده ۳ اساسنامه انجمن، وظایف اساسی و عام انجمن عبارتند از:

ماده ۳- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی :
۱٫    کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
۲٫    جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها در پژوهش و فن‌آوری.
۳٫    برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.
۴٫    کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
۵٫    سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
۶٫    کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
۷٫    انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
۸٫    دریافت ورودیه، حق عضویت وکمکهای مالی داوطلبانه مطابق  اساسنامه.
۹٫    همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی  به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
۱۰٫    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به اهداف انجمن.
۱۱٫    خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
۱۲٫    پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب هیئت مدیره  با رعایت مقررات قانونی.
۱۳٫     همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
۱۴٫     قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
۱۵٫     ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
۱۶٫     شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.
۱۷٫     تأسیس کمیته‌های تخصصی حرفه‌ای برای پیشبرداهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه
۱۸٫     بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و مقرراتی که موجب کاهش ظرفیت‌های اجرایی اعضاء در کشور شده و پیشنهاد قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های لازم به دستگاههای مربوطه
۱۹٫     تدوین ضوابط و اصول اخلاق حرفه¬ای و نظارت بر حسن انجام آن در زمینه های مذکور در ماده یک اساسنامه در مورد اعضاء
۲۰٫    ایجاد امکانات و ارائه خدمات آموزشی لازم برای ارتقاء سطح دانش اعضاء در انجمن و همکاری با دستگاهها و نهادهای ذیربط برای آموزشهای مربوط به پژوهش در صنایع نفت و گاز.
۲۱٫    ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء و رفع مشکلات مرتبط با حرفه آنان.
۲۲٫    برگزاری اجلاس، کنگره و سمینارهای تخصصی و آموزشی، انتشار کتابها ، بولتن ها و مجلات تخصصی و سایر فعالیت هایی که موجب بهبود و افزایش معلومات و تجربیات اعضاء می شود پس از کسب مجوز لازم
۲۳٫    عضویت و برقراری ارتباط با مجامع علمی، انجمن های تخصصی و مؤسسات حرفه ای در داخل و خارج از کشور، حضور در کنگره ها، سمینارهای داخلی و خارجی و عقد قراردادهای علمی و فنی در داخل و خارج از کشور برای توسعه علمی و آموزشی اعضاء.
۲۴٫    تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع ملی در خصوص پژوهشگران و اطلاعات پایه پروژه‌های پژوهشی(انجام شده و در حال انجام) با کمک اعضاء و سایر ارگانها و دستگاههای ذیربط.
۲۵٫     معرفی کارشناس رسمی به مراجع قضایی و حقوقی با تصویب هیات مدیره انجمن
۲۶٫    پیشنهاد تعرفه های حق الزحمه و قراردادهای همسان (تیپ).
۲۷٫    ایجاد تسهیلات به منظور ارائه خدمات و توانایی های تخصصی اعضاء در خارج از مرزهای کشور.
۲۸٫    کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی و به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن
۲۹٫    انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی
۳۰٫    جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن

مطابق ماده۴ اساسنامه انجمن، وظایف اختصاصی انجمن عبارتند از:
ماده ۴- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
۱٫    ایجاد تعامل و همکاری بین‌ شرکتهای و موسسات پژوهشی عضو و راهبری آنها در اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی
۲٫    مشارکت در تدوین و ارتقاء استانداردهای فنی و علمی  و اصول اجرایی پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
۳٫    اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسات پژوهشی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۴٫    ارائه نظر کارشناسی به مراجع ذیربط، بررسی و تشخیص صلاحیت فنی، ارزشیابی کیفی کارهای تخصصی، درجه بندی و طبقه بندی و تأیید سابقه فعالیت حرفه‌ای متقاضیان در چارچوب ضوابط قانونی.