وظایف اختصاصی

شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

وظایف اختصاصی

 • شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.
 • تأسیس کمیته‌های تخصصی حرفه‌ای برای پیشبرداهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه
 • بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و مقرراتی که موجب کاهش ظرفیت‌های اجرایی اعضاء در کشور شده و پیشنهاد قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های لازم به دستگاههای مربوطه
 • تدوین ضوابط و اصول اخلاق حرفه­ای و نظارت بر حسن انجام آن در زمینه های مذکور در ماده یک اساسنامه در مورد اعضاء
 • ایجاد امکانات و ارائه خدمات آموزشی لازم برای ارتقاء سطح دانش اعضاء در انجمن و همکاری با دستگاهها و نهادهای ذیربط برای آموزشهای مربوط به پژوهش در صنایع نفت و گاز.
 • ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء و رفع مشکلات مرتبط با حرفه آنان.
 • برگزاری اجلاس، کنگره و سمینارهای تخصصی و آموزشی، انتشار کتابها ، بولتن ها و مجلات تخصصی و سایر فعالیت­هایی که موجب بهبود و افزایش معلومات و تجربیات اعضاء می­شود پس از کسب مجوز لازم
 • عضویت و برقراری ارتباط با مجامع علمی، انجمن­های تخصصی و مؤسسات حرفه­ای در داخل و خارج از کشور، حضور در کنگره­ها، سمینارهای داخلی و خارجی و عقد قراردادهای علمی و فنی در داخل و خارج از کشور برای توسعه علمی و آموزشی اعضاء.
 • تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع ملی در خصوص پژوهشگران و اطلاعات پایه پروژه‌های پژوهشی(انجام شده و در حال انجام) با کمک اعضاء و سایر ارگانها و دستگاههای ذیربط.
 • معرفی کارشناس رسمی به مراجع قضایی و حقوقی با تصویب هیات مدیره انجمن
 • پیشنهاد تعرفه­های حق الزحمه و قراردادهای همسان (تیپ).
 • ایجاد تسهیلات به منظور ارائه خدمات و توانایی­های تخصصی اعضاء در خارج از مرزهای کشور
 • کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی و به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن
 • انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی
 • جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن

وظایف اختصاصی انجمن صنفی

 • ایجاد تعامل و همکاری بین‌ شرکتهای و موسسات پژوهشی عضو و راهبری آنها در اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی
 • تدوین و ارتقاء استانداردهای فنی و علمی و اصول اجرایی پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
 • اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسات پژوهشی
 • ارائه نظر کارشناسی به مراجع ذیربط، بررسی و تشخیص صلاحیت فنی، ارزشیابی کیفی کارهای تخصصی، درجه بندی و طبقه بندی و تأیید سابقه فعالیت حرفه‌ای متقاضیان.