وظایف عمومی

وظایف عمومی شامل دو بخش وظایف اساسی وعام انجمن صنفی و وظایف اختصاصی انجمن صنفی میباشد

وظایف اساسی وعام انجمن صنفی

 • وشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 • جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها در پژوهش و فن‌آوری.
 • برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.
 • کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
 • سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
 • کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
 • انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
 • دریافت ورودیه، حق عضویت وکمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
 • همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
 • حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به اهداف انجمن.
 • خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 • پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب هیئت مدیره با رعایت مقررات قانونی.
 • همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
 • قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
 • ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
 • شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.
 • تأسیس کمیته‌های تخصصی حرفه‌ای برای پیشبرداهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه
 • بررسی و اظهار نظر در مورد قوانین و مقرراتی که موجب کاهش ظرفیت‌های اجرایی اعضاء در کشور شده و پیشنهاد قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های لازم به دستگاههای مربوطه
 • تدوین ضوابط و اصول اخلاق حرفه­ای و نظارت بر حسن انجام آن در زمینه های مذکور در ماده یک اساسنامه در مورد اعضاء
 • ایجاد امکانات و ارائه خدمات آموزشی لازم برای ارتقاء سطح دانش اعضاء در انجمن و همکاری با دستگاهها و نهادهای ذیربط برای آموزشهای مربوط به پژوهش در صنایع نفت و گاز.
 • ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء و رفع مشکلات مرتبط با حرفه آنان.
 • برگزاری اجلاس، کنگره و سمینارهای تخصصی و آموزشی، انتشار کتابها ، بولتن ها و مجلات تخصصی و سایر فعالیت­هایی که موجب بهبود و افزایش معلومات و تجربیات اعضاء می­شود پس از کسب مجوز لازم
 • عضویت و برقراری ارتباط با مجامع علمی، انجمن­های تخصصی و مؤسسات حرفه­ای در داخل و خارج از کشور، حضور در کنگره­ ها، سمینارهای داخلی و خارجی و عقد قراردادهای علمی و فنی در داخل و خارج از کشور برای توسعه علمی و آموزشی اعضاء.
 • تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع ملی در خصوص پژوهشگران و اطلاعات پایه پروژه‌های پژوهشی(انجام شده و در حال انجام) با کمک اعضاء و سایر ارگانها و دستگاههای ذیربط.
 • معرفی کارشناس رسمی به مراجع قضایی و حقوقی با تصویب هیات مدیره انجمن
 • پیشنهاد تعرفه­ های حق الزحمه و قراردادهای همسان (تیپ).
 • ایجاد تسهیلات به منظور ارائه خدمات و توانایی­های تخصصی اعضاء در خارج از مرزهای کشور.
 • کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی و به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن
 • انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی
 • جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن

وظایف اختصاصی انجمن صنفی

 • ایجاد تعامل و همکاری بین‌ شرکتهای و موسسات پژوهشی عضو و راهبری آنها در اجرای پروژه‌های بزرگ و ملی
 • تدوین و ارتقاء استانداردهای فنی و علمی و اصول اجرایی پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
 • اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسات پژوهشی
 • ارائه نظر کارشناسی به مراجع ذیربط، بررسی و تشخیص صلاحیت فنی، ارزشیابی کیفی کارهای تخصصی، درجه بندی و طبقه بندی و تأیید سابقه فعالیت حرفه‌ای متقاضیان.