حریم خصوصی

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مطلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت , گاز , پالایش , پتروشیمی (اپنا) میباشد